Výtvarný odbor - Vyučujúci

Námestovo

Vyučujúci
Mgr. Janka Sýkorová (Komenského ul.- v budove pri CVČ)
Mgr. Tatiana Slivková (sídl. ul. Slnečná - v budove ZŠ)
Mgr. Jana Veljačiková (sídl. ul. Slnečná - v budove ZŠ)

ELOKOVANÉ PRACOVISKO v RABČI (v budove ZŠ)

Vyučujúci

Mgr. Zlatica Staníková

Mgr. Janka Brišová

ELOKOVANÉ PRACOVISKO v ZÁKAMENNOM (v budove ZŠ)

Vyučujúci
Mgr. Jana Veljačiková

ELOKOVANÉ PRACOVISKO v ORAVSKOM VESELOM (v budove ZŠ)

Vyučujúci
Mgr. Ingrid Bíleková

ELOKOVANÉ PRACOVISKO v MÚTNOM (v budove ZŠ)

Vyučujúci
Mgr. Ingrid Bíleková