Hudobný odbor - Vyučujúci

Hudobný nástrojVyučujúci
AKORDEÓN KLÁVESOVÝ A GOMBÍKOVÝ  
PaedDr. Peter Kozoň (vyučuje aj hru na heligónke)
Mgr. art. Mária Ponsová
Mgr. art. Damien Francois Jean Pons
Alexander Očkaják
ORGAN
(cirkevná a chrámová hudba)
Mgr. Júlia Habovštiaková (vyučuje aj hru na klavíri)
Mgr. Miroslav Bohucký (vyučuje aj hru na klavíri)
GITARA
(klasická a elektrická)
Mgr. art. Peter Cigaňák
Milan GeburaDiS. art.
Ing. Dominik Olexa, DiS. art.
Ján Svajčík, DiS. art.
Štefan Franek
HUSLE Michal Ďaďo
Mgr. Lenka Horňáková
Michaela Stroková
KLAVÍR Mgr. Tomáš Buc (vyučuje aj hudobnú náuku)
Tomáš Buc ml.
Mgr. Eva Bucová
Jozef Dobák
Andrea Kormaňáková, DiS. art.
Mgr. Daniela Nezníková (vyučuje aj hudobnú náuku)
PaedDr. Eva Kapičáková (MD)
Mgr. Mária Vojtašáková
Marek Troják
Mgr. Katarína Graňáková, DiS. art. (MD)
Mgr. Katarína Namislovská (MD)
Alexander Očkaják
SPEV

Mgr. Daniela Čierniková, DiS. art.

Mgr. Eva Bucová

DYCHOVÉ NÁSTROJE
(zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, klarinet a iné)
Mgr. Martin Namislovský
BICIE NÁSTROJE Mgr. Michal Puchel

ELOKOVANÉ PRACOVISKO v Rabči (v budove zš)

Hudobný nástrojVyučujúci
AKORDEÓN Mgr. art. Mária Ponsová
Mgr. art. Damien Francois Jean Pons
Alexander Očkaják
KLAVÍR Katarína Budzelová (PN)
HUSLE Michal Ďaďo 
HUDOBNÁ NÁUKA Mgr. Eva Matisová

ELOKOVANÉ PRACOVISKO v Oravskom Veselom (v budove zš)

Hudobný nástrojVyučujúci
AKORDEÓN PaedDr. Peter Kozoň
Peter Maslaňák, DiS. art.
Bc. Mária Pisarčíková (vyučuje aj hudobnú náuku)
KLAVÍR

 

PaedDr. Eva Kapičáková (MD)
Mgr. Katarína Graňáková, DiS. art. (MD)
Mgr. Emília Janotková

Mgr. Alžbeta Kriššová (MD)

Jana Rypáková
Bc. Mária Pisarčíková (vyučuje aj hudobnú náuku)

 

ELOKOVANÉ PRACOVISKO v Oravskej Polhore (v budove zš)

KLAVÍR Mgr. Zuzana Sivoňová (vyučuje aj hudobnú náuku)
  Katarína Budzelová (PN)
  Alexander Očkaják
GITARA Mgr. art. Peter Cigaňák
  Štefan Fránek
 AKORDEÓN  Mgr. art. Damien Pons
Mgr. Eva Matisová (vyučuje aj hudobnú náuku
 HELIGÓNKA
Alexander Očkaják
HUSLE Michal Ďaďo
  Michaela Stroková
HUDOBNÁ NÁUKA Mgr. Eva Matisová

 

ELOKOVANÉ PRACOVISKO v Mútnom (v budove zš)

AKORDEÓN Mgr. Peter Maslaňák, DiS. art.
Alexander Očkaják
KLAVÍR Mgr. Alžbeta Kriššová (MD)
Mgr. Miroslav Bohucký (vyučuje aj hudobnú náuku)
Jana Rypáková (vyučuje aj hudobnú náuku)
Alexander Očkaják
 
GITARA
Milan Gebura, DiS. art.
Štefan Fránek
 HELIGÓNKA PaedDr. Peter Kozoň 
HUSLE Peter Kučka
Mgr. Lenka Horňáková