IGNÁC  KOLČÁK, akademický maliar

ignackolcak

Narodil sa 16. mája 1931 v Sihelnom. V roku 1958 ukončil štúdium na Akadémii výtvarných umení v Prahe (maľba). V roku 1958 sa vrátil na Oravu. Venoval sa maliarskej a kresliarskej tvorbe. Bol prijatý za člena Zväzu slovenských výtvarných umelcov. V roku 1965 sa stal spoluzakladateľom Oravskej galérie a aktívne sa podieľal na koncepcii využitia a ochrany kultúrnych pamiatok Oravy. V roku 1970 sa stal riaditeľom Oravskej galérie, autorský i organizačne prispel k vybudovaniu trvalej expozície slovenského tradičného ľudového umenia na ostrove Slanica. V rokoch 1975 až 1979 bol podpredsedom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Od roku 1980 pôsobil v slobodnom povolaní a venoval sa komornej maliarskej a kresliarskej tvorbe, portrétu a krajine. V roku 1990 sa podieľal na znovuoživení činnosti Umeleckej besedy slovenskej, ktorej sa v roku 1993 stal tajomníkom. V roku 1995 organizoval plenér Orava 95 - Návraty k prírode. Podieľal sa na vzniku Slovenskej galérie v Békešskej Čabe a na ustanovení Nadácie Martina Benku pri Umeleckej besede slovenskej. V roku 1996 organizoval Medzinárodný plenér Orava 96 spolu s kolokviom o záchrane kultúrnych pamiatok na Orave. Venoval sa výstavnej činnosti v rámci Umeleckej besedy slovenskej. Motívy pre svoju maliarsku tvorbu čerpal z rodnej Oravy. Svoju tvorbu prezentoval na viacerých výstavách doma i v zahraničí, jeho diela sa nachádzajú vo viacerých galériách. Zomrel 20. januára 2008 v Bratislave.