Rudolf Pepucha                                                                                                                                                   Jozef Kabaň

rudolfpepuchajozefkaban

 

Zoznam

 

Marián Mikula ZUŠ Pelhřimov
Mgr. art. Mária Kolenová Cirkevné konzervatórium Bratislava
Mgr. art. Milan Kolena, ArtD. VŠMU Bratislava
Mgr. art. Rudolf Pepucha Hudobný skladateľ, Slovenský rozhlas Bratislava
Mgr. Jozef Kabaň Šéf dizajnu Škoda Auto Mladá Boleslav
Mgr. Mária Huráková Mládežnícke a chrámové spevokoly, organistka
Mgr. art. Jana Hudecová ZUŠ Brusno
PaedDr. Peter Kozoň ZUŠ Námestovo
PaedDr. Eva Sameliaková ZUŠ Námestovo
Andrea Kormaňáková - Chobotová ZUŠ Námestovo
Mgr. Daniela Nezníková - Ťažandláková ZUŠ Námestovo
Mgr. Martin Namislovský ZUŠ Námestovo
Mgr. Mária Sirotiarová - Kinierová ZUŠ Námestovo
Bc. Dominik Olexa, DiS.art. ZUŠ Námestovo
Klaudia Kosmeľová, DiS. art. ZUŠ Námestovo
Bc. Peter Maslaňák, DiS. art. ZUŠ Námestovo
Mgr. Tomáš Buc ZUŠ Námestovo
Mgr. Valéria Záhradníková ZUŠ Ružomberok
Daniela Paukovová - Betíková ZUŠ Tvrdošín
Mgr. Katarína Štítová ZUŠ Námestovo  
Mgr. Miroslav Bohucký ZUŠ Námestovo
Mgr. Anna Štítová SZUŠ Námestovo
Peter Grižák, DiS.art. SZUŠ Námestovo
Alžbeta Mikolajčíková SZUŠ Námestovo
Mgr. Alena Kondelová SZUŠ Námestovo
PaedDr. Lenka Kumorová - Šimurdová SZUŠ Námestovo
Mgr. Silvia Kurtulíková - Maťugová SZUŠ Námestovo
Mgr. Eva Matisová ZUŠ Námestovo
Mgr. Jana Lietavcová - Jagelková SZUŠ Námestovo