• Október 1961
  Zriadená detašovaná trieda v Námestove Ľudovou školou umenia ( dnes ZUŠ ) v Dolnom Kubíne. Bolo zriadené klavírne a akordeónové oddelenie s počtom žiakov 37. Do roku 1978 bola pobočkou ĽŠU v Dolnom Kubíne. Sídlila v súkromnom dome na Hviezdoslavovej ul. do 1. februára 1978, kedy sa presťahovala do budovy dnešnej Dexia banky na Hviezdoslavovom nám..
 • Október 1973
  V zmysle školského zákona číslo 186 zb. podľa § 30 a podľa rozhodnutia gremiálnej porady ONV - odboru školstva v Dolnom Kubíne bolo dňa 25.septembra 1973 zriadené samostatné riaditeľstvo Ľudovej školy umenia (ĽŠU) v Námestove /dnes ZUŠ/ s účinnosťou od 1. októbra 1973 s počtom žiakov 147.
  Prvou riaditeľkou školy sa stala Jaroslava Dragulová†. Škole patrili detašované triedy s akordeónovým a gitarovým oddelením v Oravskom Veselom ( do roku 1980 ), s akordeónovým a klavírnym oddelením v Lokci ( do roku 1980 ) a akordeónovým a husľovým oddelením v Zákamennom ( od roku 1974 do roku 1976 ).
 • September 1978
  Otvorený výtvarný odbor v Námestove.
 • September 1989
  Zriadená pobočka výtvarného odboru v Oravskej Lesnej ( do roku 1996 - v budove ZŠ) a tanečný odbor v Námestove ( do roku 1993 - v budove Katolíckeho domu v Námestove).
 • September 1990
  Otvorené gitarové oddelenie v Námestove.
 • September 1990
  Otvorená pobočka výtvarného odboru v Rabči (v budove ZŠ).
 • Júl 1993
  Výtvarný odbor sa presťahoval z budovy Dexia banky na ulicu Cyrila a Metóda.
 • September 1994
  Otvorená pobočka výtvarného odboru v Zákamennom ( v budove ZŠ ).
 • September 1996
  Otvorená pobočka výtvarného odboru v Novoti ( do roku 1999 - v budove ZŠ ).
 • September 1996
  Otvorená pobočka výtvarného odboru v Oravskom Veselom ( v budove ZŠ ).
 • Máj 1996
  Hudobný odbor sa presťahoval z budovy dnešnej Dexia banky na Hviezdosl. námestí na Hattalovu ul. ( bývala materská škola ), výtvarný odbor z Ul. Cyrila a Metóda do prístavby ZŠ na Komenského ul..
 • September 1998
  Otvorené spevácke oddelenie v Námestove.
 • September 2001
  Otvorené husľové oddelenie a oddelenie cirkevnej a chrámovej hudby v Námestove ( v budove Katolíckeho domu ).
 • Júl 2002
  Škola sa stala samostatným právnym subjektom.
 • September 2004
  Otvorené oddelenie dychových nástrojov v Námestove.
 • September 2005
  Otvorený tanečný odbor v Námestove. Sídli v budove ZŠ na Slnečnej ul. ( sídl. Brehy ). Otvorená pobočka hudobného odboru v Rabči ( v budove ZŠ ) s klavírnym oddelením. Otvorené oddelenie bicích nástrojov v Námestove.
 • September 2006
  Otvorená pobočka hudobného odboru v Oravskom Veselom ( v budove ZŠ ) s klavírnym a akordeónovým oddelením. Otvorená pobočka výtvarného odboru v Mútnom ( v budove ZŠ ).
 • September 2007
  Otvorený literárno-dramatický odbor. Sídli v budove ZŠ na Slnečnej ul. (sídl. Brehy).
 • November 2009
  Škole bol dňa 12.11.2009 prepožičaný MŠ SR čestný názov po akademickom maliarovi Ignácovi Kolčákovi, rodákovi zo Sihelného.