elokované pracovisko hudobného a výtvarného odboru v Rabči (v budove základnej školy)

elokované pracovisko hudobného a výtvarného odboru v Oravskom Veselom (v budove ZŠ)

elokované pracovisko výtvarného odboru v Zákamennom (v budove základnej školy)

elokované pracovisko hudobného a výtvarného odboru v Mutnom (v budove základnej školy)

elokované pracovisko hudobného a výtvarného odboru v Oravskej Polhore (v budove základnej školy)