• Hudobný odbor

  Cieľom hudobného odboru je vychovať sólového hudobného interpreta alebo člena hudobný ch zoskupení a kapiel. Žiaci si v hudobnom odbore osvojujú hru všetkých hudobných štýlov od klasickej, ľudovej až po modernú a jazzovú hudbu.

 • Výtvarný odbor

  Vyučovanie vo výtvarnom odbore v našej škole je založené na hlbšom záujme žiakov o výtvarnú tvorbu,ktorá integruje zložky citovej a rozumovej výchovy.Naším najvyšším cieľom je výchova ku kreativite.Vyučujúci dbajú na individuálny prístup ku každému žiakovi,vedú dialóg,v procese tvorby rešpektujú tvorcu. V 2.stupni rešpektujeme profiláciu žiaka.

 • Tanečný odbor

  Tanečný odbor učí svojich žiakov pomocou tanca a pohybu vyjadriť svoje emócie, predstavivosť a estetické cítenie. Na hodinách si osvojujú prvky klasického, ľudového, moderného a jazzového tanca. Vytvárajú choreografie a hotové tance, ktoré aktívne prezentujú na akciách ZUŠ.

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a tvorivé činnosti, hru s bábkou. Náš najmladší odbor vychováva z detí a mladých ľudí budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, dramaturgov, recitátorov, spisovateľov.

zus logo 100

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mesiac Marec LDO

Mesiac marec je pre literárno- dramatický odbor náročný. Začínajú sa najdôležitejšie recitačné a divadelné postupové súťaže. 

15. 3. 2018 sa v Dolnom Kubíne konala regionálna prehliadka detských divadelných súborov. Náš divadelný súbor Prvosienka s inscenáciou Modrý vtáčik v silnej konkurencii 10 súborov získal 1. miesto a priamy postup na krajskú súťaž Divadelný medveď.
Stredoškolský súbor Touch s pohybovo- tanečnou inscenáciou Na druhej strane získal tiež 1. miesto a priamy postup na krajské divadelné dni do Martina.
16.3. 2018 sa konalo regionálne kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre stredné školy. Alžbeta Iglárová získala v poézii 1. miesto a postupuje na kr. kolo. Lenka Ondreková získala v próze 2. miesto.Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach.
                                                            učiteľka LDO Zuzana Demková