zusno@orava.sk

043/55 22 372

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka v Námestove oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že prihlášku na štúdium ( + čestné vyhlásenie ) na našej škole je potrebné doručiť do 15. júna 2020 na adresu : ZUŠ I. Kolčáka, Hattalova 367/15, 029 01 Námestovo. O termíne prijímacích skúšok budeme uchádzačou informovať.

Prihláška na štúdium

Čestné vyhlásenie

 

Od pondelka 16.marca 2020 je Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v

Námestove a všetky jej elokované pracoviská uzavreté do odvolania v zmysle

vyhlásenia Krízového štábu SR zo dňa 12. 3. 2020.

Žiadame rodičov aby dohliadli počas doby uzavretia školy, aby sa žiaci

študujúci na našej škole venovali individuálnemu vzdelávaniu

v domácom prostredí podľa pokynov pedagógov.  

 

Za porozumenie ďakujeme.