Tanečný odbor - Vyučujúci

Námestovo a Or. Veselé

Vyučujúci
Ing. Eugénia Labjaková