zusno@orava.sk

043/55 22 372

Základná umelecká škola I.Kolčáka

Oznam

V dňoch od 12.2. do 14.2.2020 vyučovanie na elokovanom pracovisku v Mútnom neprebieha z dôvodu chrípkových prázdnin na ZŠ.