zusno@orava.sk

043/55 22 372

Mgr. Katarína Namislovská

PŠ Námestovo Pracovný list 1   Pracovný list 1   Pracovný list 1   Pracovný list 1
  Pracovný list 2   Pracovný list 2   Pracovný list 2   Pracovný list 2
  Pracovný list 3   Pracovný list 3   Pracovný list 3   Pracovný list 3
  Pracovný list 4   Pracovný list 4   Pracovný list 4   Hudobné nástroje 
  Pracovný list 5       Pieseň    
  Pracovný list 6            
               
1. ročník Námestovo Pracovný list 1    Vytvor si   Pracovný list 1   Pracovný list 1
  Pracovný list 2    Pracovný list 1   Pracovný list 2   Hudobné nástroje
  Pracovný list 3    Pracovný list 2   Pracovný list 3    
               
PŠ Mútne Pracovný list 1    Pracovný list 1   Pracovný list 1    Pracovný list 1
  Pracovný list 2    Pracovný list 2   Pracovný list 2    Pracovný list 2 
  Pracovný list 3    Pracovný list 3   Pracovný list 3    Pracovný list 3 
  Pracovný list 4    Pracovný list 4   Pracovný list 4    Hudobné nástroje 
  Pracovný list 5       Pieseň     
  Pracovný list 6            
               
1. ročník Mútne Pracovný list 1   Vytvor si   Pracovný list 1    Pracovný list 1
  Pracovný list 2   Pracovný list 1    Pracovný list 2    Hudobné nástroje 
  Pracovný list 3   Pracovný list 2   Pracovný list 3     
               
2. ročník Mútne Pracovný list 1   Pracovný list 1    Pracovný list 1   Pracovný list 1
  Pracovný list 2   Pracovný list 2   Pracovný list 2   Pracovný list 2
          Pracovný list 3   Hudobné nástroje
               
3. ročník Mútne Pracovný list 1   Pracovný list 1    Pracovný list 1   B. Smetana, A. Dvořák
  Pracovný list 2   Pracovný list 2   Pracovný list 2    
          Pracovný list 3    
          Pracovný list 4    
               
4. ročník Mútne Pracovný list 1   Pracovný list 1   Smetana, Dvořák   Mozart 1
  Pracovný list 2   Pracovný list 2   Vypočuj si   Mozart 2
      Vypočuj si       Turecký pochod