zusno@orava.sk

043/55 22 372

Mgr. Eva Bucová

  Úvodné slovo    Úvodné slovo   Úvodné slovo   Úvodné slovo
               
Prípravné štúdium Opakovanie učiva   Opakovanie učiva   Nauč sa pomlčky   Pojem prípravka
  Noty c1 - c2   Pracovný list 1   Pracovný list 1   Opakovanie
      Pracovný list 2   Pracovný list 2    
      Pracovný list 3        
      Pracovný list 4        
      Vytlieskavanie        
               
1.ročník 1. časť Bodkovaný rytmus 1   Mólové stupnice   Tempo   Basový kľuč
  Bodkovaný rytmus 2   Pracovný list 1   Ukážky tempo   Precvičovanie basový kľúč
  Dĺžky nôt       Tempo a rytmus v praxi    
  Noty       Presto, Largo    
          Andante    
          Lento    
          Moderato    
          Allegretto    
          Allegro    
          Zrýchľovať    
          Pracovný list 1    
          Pracovný list 2    
               
2. ročník 1. časť António Vivaldy 1   Pracovný list 1   Ľudský hlas   Basový kľúč
  António Vivaldy 2           Pracovný list 1
              Pracovný list 2
              Pracovný list 3
              Pracovný list 4
               
3.ročník 1. časť Intervaly   Hudobné nástroje 1   Opakovanie Hudobné nástroje   Hudobný kvíz
  Intervaly pracovný list   Hudobné nástroje 2   Symfonický orchester 1   Komorná hra
      Hudobné nástroje 3   Symfonický orchester 2    
      Ukážka        
               
4. ročník 1. časť Intervaly   Zv. a zm. kvintakordy   Opakovanie   Zápis nôt
  Vytvor si intervaly   Pracovný list 1   Pracovný list 1   Pracovný list 1
          Pracovný list 2   Pracovný list 2
          Pracovný list 3   Pracovný list 3
          Pracovný list 4    
          Pracovný list 5    
               
2. ročník 2. časť Hudobný klasicizmus   Klasicizmus poznámky   Opakovanie   Hudobné formy
  Mannheimská škola   Hudobné formy klasicizmus   Opakovanie    
  Príbeh hudby       Obrázky    
          Kvíz    
          Vypočuj si