zusno@orava.sk

043/55 22 372

Oznam

Podľa pokynov zriaďovateľa sa na Základnej umeleckej škole v Námestove

začína vyučovanie v Hudobnom odbore (Individuálne) na Hattalovej ulici a na

ZŠ Slnečná od 4. júna 2020.