zusno@orava.sk

043/55 22 372

Prijímacie skúšky 2020

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Ignáca Kolčáka v Námestove oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že prihlášku na štúdium ( + čestné vyhlásenie ) na našej škole je potrebné doručiť do 15. júna 2020 na adresu : ZUŠ I. Kolčáka, Hattalova 367/15, 029 01 Námestovo. O termíne prijímacích skúšok budeme uchádzačou informovať.

Prihláška na štúdium

Čestné vyhlásenie