zusno@orava.sk

043/55 22 372

Tento týžden od  pondelka  28.09.2020 do piatku  02.10.2020 

sa hudobná náuka v Námestove 

v triedach p. uč. Nezníkovej a Bucovej  neuskutoční.  

Za pochopenie ďakujeme.